page view image

PolarTrio // Kronbar

Arrangementsinformasjon
event image

ENGLISH BELOW

Polar Trio er et ungt og friskt jazzfusion-band som spiller original instrumentalmusikk. Låtene inneholder alt fra drivende riff, til vakre og enkle melodier, men også mer intense og rytmiske utbrudd. Utforskning av ulike grooves og harmoniske strukturer står sentralt i musikken som henter inspirasjon fra blant andre Weather Report, Pat Metheny og Nate Smith. Publikum kan forvente en helhetlig konsert med mye energi, stor spilleglede, og rom for at musikernes interaksjon tar låtene i spennende retninger. Polar Trio består av Simon S. Furnes på gitar, Henrik Bakka på bass og Sigurd Hemmingsen på trommer.  


Billettene slippes Søndag 13. november kl. 16.00

// BILLETTPRISER //

Ordinær: kr 75,-
Komfort*: kr 50,-

*På Kronbar kan du kjøpe komfortbillett for 75,-. Dette gir deg mange fordeler i løpet av semesteret. Du får rabatter på blant annet varer, konserter og arrangementer.

For å få kjøpt komfortbillett må man være student. Komfortbilletten gjelder for ett semester av gangen, og kan kjøpes på Kronbar.

Aldersgrense:
20 år / 18 år med studentbevis


Polar Trio is a young and fresh jazz fusion band that plays original instrumental music. The songs contain everything from driving riffs to beautiful and simple melodies, but also more intense and rhythmic outbursts. Exploration of different grooves and harmonic structures is central to the music, which draws inspiration from, among others, Weather Report, Pat Metheny and Nate Smith. The audience can expect a comprehensive concert with a lot of energy, great joy in playing, and room for the musicians' interaction to take the songs in exciting directions. Polar Trio consists of Simon S. Furnes on guitar, Henrik Bakka on bass and Sigurd Hemmingsen on drums.


The tickets will be released on Sunday 13. november at 4pm

 // TICKET PRICES //

Ordinary: NOK 75

Comfort*: NOK 50

*At Kronbar you can buy a comfort ticket for NOK 75. This gives you many advantages during the semester. You get discounts on goods, concerts and events, among other things. 

To be able to buy a comfort ticket, you must be a student. The comfort ticket is valid for one semester at a time, and can be purchased at Kronbar. 

Age limit: 20 years / 18 years with a student certificate

Restriksjoner

- Aldersgrense: 20 år / 18 år med gyldig studentbevis

- Age limit: 20 years / 18 years with a student ID

Ansvarsfraskrivelse

- Kjøper du komfort skal komfort-bevis fremvises i døren sammen med kjøpt billett for at den skal være gyldig
- Kun en billett per komfortbillett

- If you buy comfort, the comfort sticker must be presented at the door together with your ticket for it to be valid
- Only one ticket per comfort ticket